Menu
Cart
local_offerWolontariat w schronisku

Dla kandydatów na wolontariat:
1) Do schroniskowego wolontariatu mogą należeć jedynie osoby:
- pełnoletnie, lub mające ukończone 16 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów,
- które odbyły szkolenie BHP dla wolontariuszy,
- deklarujące opiekę nad zwierzętami w cyklu długofalowym,
- kochające zwierzęta,
2) Kandydaci na wolontariuszy muszą zgłosić się do kierownika placówki (lub w przypadku jego nieobecności do pracownika na zmianie danego dnia) w celu pobrania dokumentów tj.: regulaminu wolontariatu, porozumienia o wolontariacie oraz formularza zgłoszeniowego.

3) Wypełnione dokumenty osoba pełnoletnia/opiekun musi podpisać w obecności administratora placówki. Kandydat musi dodatkowo odbyć szkolenie BHP w miejscu, dacie i godzinie wskazanej przez kierownika placówki (zostaniesz o tym poinformowany telefonicznie). 

Dla wolontariusza – nowicjusza :
1) Wolontariusze przebywają na terenie schroniska tylko w godzinach pracy schroniska.
2) Wszelkie działania podjęte przez wolontariuszy muszą odbywać się wyłącznie za wiedzą i zgodą właściwego pracownika Schroniska wg przepisów BHP oraz zasad bezpieczeństwa. To pracownik lub kierownik schroniska powie Ci w czym możesz pomóc.
3) Zakres działań wolontariusza obejmuje:
a) Pomoc personelowi Schroniska w:
– sprzątaniu boksów i klatek gdzie przebywają zwierzęta, a także ich misek
– sprzątaniu pomieszczeń gospodarczych oraz drobne prace biurowe
– karmieniu, pojeniu zwierząt
– wykonywania innych czynności związanych z opieką nad zwierzętami oraz utrzymaniem czystości na terenie obiektu i zapewnienie zwierzętom odpowiednich warunków bytowych zlecanych przez administratora schroniska, lekarza weterynarii lub innego uprawnionego pracownika
– obsługiwaniu odwiedzających schronisko, zarówno w udzielaniu stosownych informacji jak i pomoc przy wyborze odpowiedniego czworonoga do adopcji
b) Praca bezpośrednio ze zwierzętami:
– wyprowadzanie ich na spacery, a co za tym idzie socjalizacji psów, zabawie z nimi a nawet podstawowe szkolenie, budowanie prawidłowych relacji człowiek-pies, pies-pies
– poznawaniu charakterów zwierząt, robienie im zdjęć, filmów i opisów promujących adopcję danego zwierzęcia
– pielęgnacja kosmetyczno–higieniczna zwierzęcia – o ile jest taka potrzeba
4) Wolontariusze nie mogą bez zgody administratora Schroniska lub upoważnionego pracownika wyprowadzać zwierząt z boksów i wykonywać zabiegów pielęgnacyjnych.
5) Wolontariusze zobowiązani są do udziału w akcjach organizowanych na rzecz zwierząt organizowanych przez schronisko lub innych na prośbę administratora schroniska.
6) Wolontariusz zobowiązany jest niezwłocznie poinformować administratora lub pracownika o sytuacjach i zdarzeniach, które mogą zaistnieć na terenie schroniska.
7) Osoba będąca starszym wolontariuszem, może sprawować nadzór/opiekę nad nowymi wolontariuszami. Posiada ona dodatkowe uprawnienia w zakresie uzgodnionym z kierownikiem schroniska.r e k l a m a

Pomóż Mi i udostepnij
content_copy

local_printshop Drukuj
© 2021 Schroniak.pl All rights reserved.
Design and Developed by JML.NET.PL

55000