Dodaj Szukaj Zaloguj
 

  Polityka prywatności

Uprzejmie informujemy, że Tomasz Musiałczyk (dalej: „Schroniak.pl” lub „Administrator”) może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) pozyskane w sposób inny, niż od Pani/Pana.

 

Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 i 14 RODO informuję

 

Informacja o Administratorze:

 

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Tomasz Musiałczyk, ul. Lipska 7/9, 51-003 Wrocław

 

Z Administratorem można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej, na adres: poczta@schroniak.pl

 

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych

 

 

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Pani / Pana danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?

 

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, nie ma Pan/Pani ustawowego obowiązku podania danych osobowych, jednakże konsekwencją niepodania niezbędnych danych osobowych może być w szczególności brak możliwości korzystania z serwisu internetowego Schroniak.pl w pełnym zakresie możliwości.

 

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujący sposób:

 

dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

zgoda jest dobrowolna, choć niezbędna do realizacji złożonego przez Ciebie zapytania. Nieudzielenie zgody uniemożliwi kontakt
# Cel przetwarzania Podstawa prawna Okres przetwarzania
1 utrzymanie i wsparcie techniczne usługi w zakresie niezbędnym do prawidłowego korzystania z serwisu, w szczególności tworzenia i utrzymania kont zarejestrowanych użytkowników niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik (art. 6 ust. 1 lit b RODO)zgoda do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania zawartej umowy; część danych może być przetwarzana także po wygaśnięciu umowy jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń;
2 pomiary statystyczne, analizowanie i udoskonalanie usług oraz zapewnianie bezpieczeństwa usług uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub do czasu wycofania zgody
3 umożliwienie kontaktu z osobą poszukującą zagubionego zwierzęcia dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

zgoda jest dobrowolna, choć niezbędna do realizacji złożonego przez Ciebie zapytania. Nieudzielenie zgody uniemożliwi kontakt
przez okres od 30 do 365 dni od dodania postu o zagubieniu zwierzęcia / wystawieniu do adopcji – po tym okresie post znika z portalu i przez kolejne 7 dni można go dodać ponownie, po tym okresie i jego dane są usuwane
4 umożliwienie kontaktu z osobą poszukującą osób zainteresowanych adopcją zwierzęcia do czasu wycofania zgody – konieczne jest usunięcie danych kontaktowych

 

 

Ponadto Schroniak.pl może przetwarzać Pani/Pana dane na potrzeby funkcji i funkcji specjalnych, które ułatwiają świadczenie dopasowanych i bezpiecznych usług, udostępnianie funkcji mediów społecznościowych oraz analizowanie ruchu w Internecie, a także pomiar wydajności treści, zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników oraz zapobieganie oszustwom.

 

 

Jakie dane przetwarzamy?

 

Informujemy, że możemy przetwarzać następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych, niezbędnych do świadczenia usług drogą elektroniczną:

 

- dane osobowe podawane przez Użytkownika – imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres zamieszkania,

 

- dane związane z korzystaniem z serwisu internetowego, a także zachowania i zainteresowania użytkowników, dane o profilu zainteresowań użytkowników, język, rodzaj przeglądarki, rozdzielczość ekranu, system operacyjny, urządzenie, dostawca usług internetowych, adres IP zakończenia sieci, unikalne ID nadane przez Schroniak.pl;

 

 

Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić w szczególności z wypełnionego przez Panią/Pana formularza w serwisie Schroniak.pl oraz z innych aktywności w serwisie.

 

 

Wtyczki społecznościowe

 

Schroniak.pl wykorzystuje technologie takie jak wtyczki portali społecznościowych w tym wtyczkę Facebook Social Plugin, dzięki którym dostawcy usług portali społecznościowych mogą uzyskać dostęp do Pani / Pana danych. Na naszych witrynach znajdują się przyciski Lubię to i Rekomenduj/Podziel się powiązane z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku Lubię to lub rekomendując obraz bądź sekcje strony, użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook. Z zasadami tymi można zapoznać się http://pl-pl.facebook.com/help/cookies

 

Szczegółowe informacje na temat zakresu i celu przetwarzania danych w ramach Facebook Social Plugin znajdują się pod linkiem https://www.facebook.com/full_data_use_policy.

 

Ponadto na naszych witrynach w celu prowadzenia pomiarów statystycznych używamy technologii pochodzących od naszych Partnerów, w szczególności Google Analitycs.

 

Wskazane podmioty zamieszczają na urządzeniach końcowych specjalne kody umożliwiające zbieranie danych służących nam do zliczania statystyk i optymalizacji naszych usług. W każdej chwili może Pani / Pan sprzeciwić się zbieraniu danych o Twojej aktywności przez oprogramowanie Google Analitycs korzystając z dostępnych tu rozwiązań:

 

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej

 

Jakie są Pani / Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

 

Ma Pani/ Pan prawo do:

 

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,

b) żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,

c) żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego,

e) cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,

 

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora

f) wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego,

g) wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,

 

Po skutecznym wniesieniu prawa do sprzeciwu dane nie będą przetwarzane o ile nie będzie istnieć ważna prawnie uzasadniona podstawa do przetwarzania, nadrzędna wobec interesów, praw i wolności lub podstawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem ochrony danych (dane powyżej).

Informacja o „cookies”

Cookies i inne podobne technologie

Schroniak.pl zamieszcza informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i w innej formie na urządzeniach końcowych (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskują dostęp do informacji zbieranych z wykorzystaniem plików cookies i innych technologii identyfikujących urządzenia końcowe.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Usług, w tym portali i serwisów internetowych czy aplikacji. Cookies zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalną nazwę. W plikach cookie przechowywane są informacje, które są często niezbędne do prawidłowego działania witryny internetowej. W plikach cookie może być przechowywany unikalny numer który identyfikuje urządzenie użytkownika ale na jego podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Strona internetowa wydawcy może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Dlaczego z tego korzystamy?

Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:

Rodzaje plików cookies, które wykorzystujemy

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

Inne technologie

Dla zapewnienia wygody użytkowania naszych serwisów używamy technologii Local Storage (LS), zbliżonej zasadą działania do plików cookies, mającej jednak nieco inne właściwości. LS to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez serwisy. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa działający w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w LS są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności. Podkreślamy, że nie używamy tej technologii w celu "śledzenia" lub identyfikowania użytkowników, a wyłącznie dla wygody i w celu świadczenia usług na jak najwyższym poziomie. Używamy technologii LS np. w celu zapamiętania ustawień, zachowania konfiguracji radia lub zapamiętania danych na temat zarekomendowanych wpisów.

 Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

Gdzie szukać pomocy?

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych

Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach.

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.