ffdd | Schroniak.pl


ffdd

(Fundacja)


O nas

Fundacja zajmuje się poszukiwanie domów stałych dla swoich podopiecznych, którzy zostali porzuceni przez człowieka, bądź ze względów zdrowotnych czy środowiskowych nie mogą wrócić na swoje stałe miejsca bytowania.